برای تصویربرداری در پرده سبز چه لباسی بپوشیم ؟


مشتری و مهمانانی که از استودیوی کروماکی ما در استودیو سرباز فیلم بازدید می کنند تا فیلم های خود را تهیه نمایند ، اغلب از ما می پرسند که قبل از آمدن برای فیلمبرداری،چه چیزی بپوشیم. این سؤال بسیار خوبی است زیرا انتخاب لباس نکته خیلی مهمی برای ضبط فیلم های مبتنی بر استودیوی مجازی که در استودیوی صفحه سبز تولید می شوند ، می باشد.

وقتی کسی جلوی صفحه سبز ایستاده است ، ما با استفاده از نرم افزارهای مخصوص همه رنگ سبز را از تصویر خارج کرده و آن را با یکی از استودیوهای مجازی جایگزین می کنیم. دلیل سبز بودن صفحه (یا بعضی اوقات آبی) بودن به این است که این رنگها در رنگدانه پوست ما وجود ندارند. در نتیجه وقتی این رنگ را حذف می کنیم در واقع تداخلی با دیگر آیتم های تصویر مثل چهره و دست ها ایجاد نخواهد شد،پس اگر لباس سبز بپوشید ، بخشی از شما نامرئی می شود و نواقصی در کار ایجاد می گردد.

در نتیجه بهتر است از پوشیدن لباس های چهارخانه و خط دار و رنگ سبز و آبی و لیمویی و همچنین لباس های دارای زیپ و دکمه فلزی جدا خودداری فرمائید.

لطفا توجه داشته باشید که ممکن است موارد این چنین کمی عجیب به نظر برسد ، اما به دلیل جلوگیری از این رخدادها حتما به این نکات توجه بفرمائید.