دوره های آموزش فتوشاپ پریمیر افترافکت سینما ۴D موهو فاینال کات موشن به صورت مجازی و آنلاین

تقریبـــاً ۱۵ سـال پیـش، آمــوزش مجـازی روشی آزمـایشی برای تـدریـس موضــوعـات بسیــار تکنیــکی بــود. امـروزه، مدرسـان تمـامی رشتـه ها از آمـوزش آنـلاین بـرای تـدریس هر چیـزی استفـاده می کننـد. یافتن یک مدرسـه یا دپـارتمان آموزشـی که آمـوزش مجـازی را در برنـامه های خود نداشته باشد، سخت است.

متاسـفانه، برخـی از مدرسـان حرفـه ای کـه تـازه از آمـوزش مجـازی مطلع شده اند، در بـرابـر تشکیـل دوره های آنـلاین مقـاومت می کننـد، بیشتـر بخاطـر کمبـود دانایی در این زمینـه؛ و یا بسیـاری از آنهـایی که اطلاعات ناکافی در زمینه مجازی دارند، بیشتر از همان روش های آموزشی سنتی در آموزش های آنلاین استفاده می کنند، با اینکه تعـاملات، فعالیـت‌ها و رخدادهـای یک کلاس درس در چنیـن محیـط هایی غیـر عملی و بـدون دلیل است.

اگر چه آموزش آنلاین شباهت های زیادی به یک کلاس درس را دارد، این نوع آموزش دارای برخی صفات منحصر به فرد نیز هست. نقش مربی نیز در این آموزش ها فرق دارد. تمامی این گفته ها به این معنی است که مدرسـان و توسعه دهنـدگان نیاز به تغییـر شکل کلی در نحـوه تدریس، یادگیری مهارت های جدید، استفاده از متـدهای متفـاوت، یادگیـری کامـل استـفاده از ابزار توسـعه و طراحی و در نهایت نیاز به تغییر متد از مربی محور به شاگرد محور دارند.

آمـوزش های متـعددی بصـورت آنلاین و یا غیر حضـوری شروع به انتشـار در ایران نموده اند. از جمله این آموزش ها می توان به فیـلم های آمـوزشی شرکت های مختلف اشاره نمود. این شرکت با هدف کاهش اتلاف وقت کاربران و استفاده حداکثری از مطالب درسی اقدام به تولید ویدئو ها و نوشته های آنلاین و مجازی نموده اند.

ما اینجا در سرباز فیلم بستر برگزاری کلاس آنلاین برای شما اساتید بزرگوار و موسسات آموزش عالی در تمام نقاط کشور نیز هستیم…

تعداد دانش آموختگان فعال سایت

در حال ثبت نام

+۲۴

در حال آموزش در این لحظه

۵۴۸

لیست ثبت نام آنلاین

۱۲۴۹

لیست ثبت نام حضوری

۸۵۴۲

فارغ التحصیل