تعرفه قیمت اجاره تجهیزات و عوامل برای همایش ها و کارگاه ها
 تصویربرداری
 کپجرصفحه نمایش  ویدئو وال و ال ای دی
 واحد سیار
 صدابرداری
  ال ای دی و صفحه نمایش
 پخش زنده همایش
 جمع قیمت اجاره لوازم و نیرو فنی (تومان )
 گیفت سرباز فیلم درهمایشات
             ۷۵۰,۰۰۰
             ۶۰۰,۰۰۰
                 ۶۵۰,۰۰۰
           ۶۰۰,۰۰۰
      ۲۵۰,۰۰۰
 ۲,۵۰۰,۰۰۰
      ۳۵۰,۰۰۰
        ۱۵۰,۰۰۰
   ۱,۳۵۰,۰۰۰
   ۳۲۰,۰۰۰
###########
پکیج H 1
 -
  تصویربرداری با دوربین Gopro با لنز فیکس به صورت ثابت با قاب لانگ شات از مدرس
 -
  تصویربرداری با دوربین ۵D مارک ۴ با لنز فیکس به صورت ثابت انتها یا ابتدای سالن با قاب لانگ شات از مدرس و حضار
 -
 -
 -
 رکوردر Zoom
 -
 -
 -
   ۱,۳۴۰,۰۰۰
 -
پکیج H 2
  تصویربرداری با دوربین ۵D مارک ۴ با لنز ۲۰۰-۷۰ به صورت اکتیو ترکینگ با قاب مدیم شات از مدرس
  تصویربرداری با دوربین Nikon با لنز فیکس به صورت ثابت انتها با ابتدای سالن با قاب لانگ شات از مدرس و حضار
 -
 -
 رکورد تصویر پرده نمایش با کارت کپچر
 -
 -
 رکوردر Zoom
 -
 -
 -
   ۱,۷۵۰,۰۰۰
 -
پکیج H 3
  تصویربرداری با دوربین ۵D مارک ۴ با لنز ۲۰۰-۷۰ به صورت اکتیو ترکینگ با قاب مدیم شات از مدرس
  تصویربرداری با دوربین Nikon با لنز فیکس به صورت اثابت انتها با ابتدای سالن با قاب لانگ شات از مدرس و حضار
  تصویربرداری با دوربین Gopro از استاد و حضار به صورت ثابت و حرکت های طولی و عرضی (مینی کرین )در زمان مختلف
 -
 رکورد تصویر پرده نمایش با کارت کپچر
 -
 -
 رکوردر Zoom
 -
 -
 -
   ۲,۴۰۰,۰۰۰
 T1
پکیج H 4
  تصویربرداری با دوربین ۵D مارک ۴ با لنز ۲۰۰-۷۰ به صورت اکتیو ترکینگ با قاب مدیم شات از مدرس
  تصویربرداری با دوربین Nikon با لنز فیکس به صورت اثابت انتها با ابتدای سالن با قاب لانگ شات از مدرس و حضار
  تصویربرداری با دوربین Gopro از استاد و حضار به صورت ثابت و حرکت های طولی و عرضی (مینی کرین )در زمان مختلف
 -
 رکورد تصویر پرده نمایش با کارت کپچر
 -
 میکروفن بیسیم یقه ایی + میکروفن دستی + رکورد صوت لپتاپ با رکورد زوم بصورت تفکیک شده
 -
 -
 -
 -
   ۲,۶۰۰,۰۰۰
 T1+T2
پکیج H 5
  تصویربرداری با دوربین ۵D مارک ۴ با لنز ۲۰۰-۷۰ به صورت اکتیو ترکینگ با قاب مدیم شات از مدرس
  تصویربرداری با دوربین Nikon با لنز فیکس به صورت اثابت انتها با ابتدای سالن با قاب لانگ شات از مدرس و حضار
  تصویربرداری با دوربین Gopro از استاد و حضار به صورت ثابت و حرکت های طولی و عرضی (مینی کرین )در زمان مختلف
  تصویربرداری با دوربین ۵D مارک ۳ با لنز فیکس به صورت اثابت انتهابا ابتدا ی سالن با قاب لانگ شات از مدرس و حضار
 رکورد تصویر پرده نمایش با کارت کپچر
 -
 میکروفن بیسیم یقه ایی + میکروفن دستی + رکورد صوت لپتاپ با رکورد زوم بصورت تفکیک شده
 -
 -
 -
 -
   ۳,۲۰۰,۰۰۰
 T1+T2+T3
پکیج ویژه H 6
 -
  تصویربرداری با دوربین برودکست به صورت لانگ شات از مهمان استیج و حضار و اینسرت
  تصویربرداری با دوربین برودکست به صورت اکتیو ترکینگ با قاب مدیم شات و لانگ شات و کلوزآپ از مجری
  تصویربرداری با دوربین برودکست به صورت اکتیو ترکینگ با قاب مدیم شات و لانگ شات و کلوزآپ از حضار
 رکورد تصویر پرده نمایش با کارت کپچر
 واحد سیار تلویزیونی به همراه کارگردان تلویزیونی (تدوین همزمان تصاویر) و نودال
 -
 -
 میز صدا ۱۰ خطه هزمان +صدابردار +خروجی همزمان صدا به واحد سیار
 -
 -
   ۵,۹۵۰,۰۰۰
 T1+T3
پکیج ویژه H 7
  تصویربرداری با دوربین برودکست به صورت کرین ۶ متری با قاب مدیم شات و لانگ شات و از مهمان و استیج و حضار
  تصویربرداری با دوربین برودکست به صورت لانگ شات از مهمان استیج و حضار و اینسرت
  تصویربرداری با دوربین برودکست به صورت اکتیو ترکینگ با قاب مدیم شات و لانگ شات و کلوزآپ از مجری
  تصویربرداری با دوربین برودکست به صورت اکتیو ترکینگ با قاب مدیم شات و لانگ شات و کلوزآپ از حضار
 رکورد تصویر پرده نمایش با کارت کپچر
 واحد سیار تلویزیونی به همراه کارگردان تلویزیونی (تدوین همزمان تصاویر) و نودال
 -
 -
 میز صدا ۱۰ خطه همزمان +صدابردار +خروجی همزمان صدا به واحد سیار
 ال ای دی به ازای هر متر مربع با توجه به سفارش مشتری
 پخش زنده همایش در بستر آپارات و سایت مشتری
   ۸,۷۰۰,۰۰۰
 T1+T3