اموزش ریمیر سرباز فیلم استودیو کروماکی عکاسی بلک باکس فیلمبرداری تصویربرداری

آموزش ماسک در پریمیر (premiere)

به عمل حذف یا پوشاندن یک شی یا المان در تصویر یا قسمتی از تصویر ماسک کردن گفته می شود.

در این پروسه شما می توانید قسمتی از تصویر را حذف و المان مورد نظر خود را جایگزین نمایید.

اموزش فتوشاپ

آموزش افکت دابل اکسپوز در فتوشاپ (Photoshop)

عمل نوردهی در عکاسی اکسپوژر نامیده می شود. دابل اکسپوژر یعنی تصویر دو بار نوردهی شده و پس از آن ثبت گردد.